Електро-заварени габиони от СТАД

Габиони от производител

Какво представляват електро-заварени габиони?

Системата от електро-заварени габиони намира все по-широко приложение в изграждането на огради, защитни стени, архитектурни цели в градска зона, укрепване на склонове и свлачища, укрепване на брегове, укрепване на диги и защита от наводнения, укрепване на реки и канали, употреба в пътното строителство.

Технически характеристики на габиони:

Габионите са модули с правоъгълна форма и различни размери. Доставят се в плосък вид на отделни пана, като отделните пана се свързват едно с друго посреством пружини, които се навиват. Запълват се на място с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата.

Възможни параметри на габиони

Дебелина на телта: от Ф 4,0мм. до Ф 6,00мм. – вертикални/хоризонтални телове.
Размер на отворите: до 50 x 50 мм. до 200 x 200 мм.
Дължина: до 2500 мм.
Широчина: до 2500 мм.
Височина: до 2500 мм.

Разгледайте предлаганите от нас габиони онлайн >>

Свържете се с нас

Свържете се с нас, ако имате въпроси или желаете да обсъдим бъдещо сътрудничество.
Контакти